Szkolenie Cisco ISE porty unified

Jedną z zalet rozwiązań, które skupiają w sobie funkcjonalności 802.1x, guest access, profiling i posture assessment jest możliwość „unifikacji” portów na przełącznikach w sieci typu Enterprise. Oznacza to, że każdy lub zdecydowana większość portów będzie miała identyczną konfigurację, a faktyczne ustawienia portu będą wynikały z bieżącej polityki skonfigurowanej na serwerze zarządzania takimi politykami (w tym przypadku na Cisco ISE). Oczywistą zaletą takiego rozwiązania jest  ograniczenie narzutu administracyjnego na zmiany w konfiguracji portów zależne od dynamicznie podłączających się użytkowników. Można sobie więc wyobrazić, że wszystkie porty w sieci (a możemy ich mieć np. 10 tysięcy, tak – wystarczy 200 przełączników Ethernet po 48 portów każdy) są konfigurowane identycznie a sieć reaguje za administratora na to kto lub co jest podłączone do danego portu.

Ale jak to możliwe?

Porty z konfiguracją zunifikowaną mają jednakowy config bazowy dotyczący podstawowych mechanizmów takich jak spanning-tree, ustawienia DHCP snooping, ARP inspection, trunk / access, ACL itp. Jednak ich ustawienia dostosowują się dynamicznie do sytuacji na bazie informacji, które przetwarzane są przez Cisco ISE w procesie AAA (authentication, authorization, accounting).

Podam przykład: Użytkownik Jan Kowalski jest pracownikiem zespołu Sales, który to zespół jako jedyny ma dostęp do CRM. Dodatkowo cały dział Sales z pewnych powodów (np. zaszłości w infrastrukturze) ma pracować w VLAN 7. W momencie uwierzytelnienia 802.1x na porcie przełącznika, ISE sprawdza tożsamość Jana i widzi, że należy do grupy Sales, co pozwala wysłać instrukcję do przełącznika o nadaniu VLAN 7 na port (switchport access vlan 7) i dodatkowo nałoży na ten port ACL o nazwie Sales (port access-list).

Dzięki takiemu podejściu użytkownik może jeździć po lokalizacjach firmy otrzymujac zawsze ten sam zestaw ustawień, a my ograniczamy ingerencję administratora w rekonfigurację portów. Kończąc, oczywiście w momencie, gdy Jan idzie do domu i wypina komputer z sieci, port wraca do konfiguracji bazowej.

Powyższe mechanizmy testujemy wzdłuż i wszerz na szkoleniu Securing Network Access with Cisco ISE.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *