Enterprise_Wireless_Advanced

Nadszedł czas na przedstawienie naszego najmłodszego dziecka, szkolenia łączącego dwa światy – „Wireless” i „Networking”.

Czemu to szkolenie jest inne?

To unikalne szkolenie, łączy teoretyczne podstawy transmisji bezprzewodowej oraz standardów Wireless LAN (WiFi), z praktycznymi aspektami projektowania sieci bezprzewodowych, takimi jak: pomiary, planowanie i rozwiązywanie problemów w sieciach, aż po wdrożenie i konfigurację urządzeń sieciowych CISCO. Po tym szkoleniu zrozumiesz, jak działa transmisja radiowa oraz mechanizmy dostępu i bezpieczeństwa w sieciach WiFi, jak również będziesz w stanie zaplanować, skonfigurować i rozwiązywać problemy w realnym systemie. Unikalność tego szkolenia wynika również z połączenia wiedzy i doświadczenia dwóch prowadzących trenerów, jednego skupiającego się na fazie badawczo-rozwojowej w systemach radiowych i drugiego, posiadającego szerokie doświadczenie w projektowaniu i konfiguracji sieci, posiadającego wiele certyfikatów sieciowych.

Skąd pomysł na to szkolenie?

Pomysł na to szkolenie pojawił się, kiedy podczas rozmów z klientami odnośnie technologii CISCO Wireless, zrozumieliśmy, że przedstawienie aspektów konfigurowania sieci bezprzewodowych oraz rozwiązywania problemów w takich sieciach, bez zrozumienia podstaw transmisji radiowej i efektów występujących kanale radiowym, będzie niewystarczające, by uczestniczy w pełni świadomie mogli projektować i zarządzać tymi systemami. W trakcie tych rozmów padło stwierdzenie, że ludzie zajmujący się utrzymywaniem sieci klasy Enterprise posiadają zwykle umiejętności i wiedzę z zakresu sieci IP i bezpieczeństwa, natomiast zwykle brakuje im wiedzy z zakresu systemów radiowych – czym właśnie kierowaliśmy się przy przygotowywaniu agendy tego szkolenia.

O jakich aspektach mówimy na szkoleniu?

Szkolenie rozpoczynamy od wyjaśnienia podstaw transmisji radiowej i charakterystyki kanału radiowego, zawierając tutaj takie aspekty jak: częstotliwości i pasma, charakterystyka sygnałów, elementy nadajnika i odbiornika, anten i transmisji MIMO, wielodrogowość, tłumienie, interferencja, kodowanie, modulacja, i sposoby transmisji, takie jak DSSS i OFDM czy CSMA. Wspólnym mianownikiem przechodzenia przez ścieżkę systemów radiowych, jest system WiFi, tj. podczas tłumaczenia danego aspektu podajemy praktyczne parametry i implikacje mające zastosowanie właśnie dla sieci Wireless LAN. Po wytłumaczeniu jak i dlaczego działa radio, przechodzimy do wprowadzenia nomenklatury, standardów i podstaw działania systemu WiFi z uwzględnieniem takiej tematyki jak: omówienie warstwy MAC, medium sensing, hidden node problem, listen-before-talk, kolizje, backoff. Następnie przedstawiona jest procedura dostępu do sieci WLAN wraz z potencjalnymi zagrożeniami i związanymi z bezpieczeństwem. Po wstępie rozważamy, różne metody, wady i zalety sposobów zabezpieczania sieci. Kolejne obszary szkolenia to podstawy projektowania i planowania sieci radiowych oraz pomiarów, typów problemów występujących w tych sieciach oraz sposobów ich rozwiązywania. Po otrzymaniu sporej dawki podstaw teoretycznych, przechodzimy do zaprojektowania i skonfigurowania realnej sieci WLAN na urządzeniach CISCO oraz przeprowadzenia pomiarów sieci i rozwiązywania problemów w założonych scenariuszach testowych.

Szczegóły

Aby dowiedzieć się, jak wygląda szczegółowa agenda, kliknij tutaj.

Aby dowiedzieć się, kiedy i gdzie odbędzie się następne szkolenie, kliknij tutaj.

Przykładowe materiały poniżej.

Shadowing

LinkBudget

OFDM Transmission

 

80211ac

 

DCF

 

CiscoAccessControllerGUI

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *