Szkolenie Cisco CCNA: Agenda

Skondensowany wstęp

 • Model usługowy w świecie IT
 • Komponenty infrastruktury Enterprise
 • Zmiana myślenia

Ethernet i IP

 • IP and Ethernet – technologia, reguły
 • MAC address, Ramka Ethernet
 • Enkapsulacja i dekapsulacja
 • Konstrukcja pakietu, Pola IPv4
 • Adresacja IP – koncepcja, praktyczne przykłady, projektowanie, kalkulacja
 • Layer 2 switches – zasady, MAC learning
 • Laboratorium: MAC Learning
 • Spanning -Tree (STP) in Ethernet, wiadomości, zasady
 • Jak działają przełączniki, a jak routery?

VLANS and Layer 3 Networks

 • VLAN
 • Trunk, VLAN, 802.1q
 • Laboratorium: VLANs
 • Laboratorium: ARP, IP Connectivity
 • Komunikacja L2/L3, interfejsy logiczne

LAN Troubleshooting

 • Efektywne rozwiązywanie problemów w warstwie 2
 • Symulacja awarii fizycznych i metody diagnostyki
 • Metody poszukiwania źródeł problemu – IP, MAC, Host trace
 • Laboratorium: LAN Troubleshooting

LAN w rzeczywistych sieciach Enterprise

 • Wysoka dostępność usług
 • Redundancja L2/L3/L4
 • Laboratorium: Redundancja

Routing – Layer 3 ISO/OSI

 • Static vs Dynamic Routing
 • Routing Statyczny – zasady konfiguracji
 • Protokół routingu RIPv2,
 • Protokół routingu EIGRP,
 • Protokół routingu OSPF
 • Protokół routingu BGP
 • Namiastka IPv6: EIGRP, OSPFv3

Rzeczywiste Środowisko Enterprise:

 • Testy redundancji: symulacje awarii łączy, urządzeń, interfejsów.
 • Łączenie oddziałów firmy – technologie WAN / VPN
 • Podstawy zabezpieczeń sieci LAN/WAN
 • Styk z Internetem. Architektury, Rozwiązania, Urządzenia
 • Firewalling stateless, statefull, ACL, NAT
 • Czy powyższe metody są dziś wystarczające? Malware, DDoS, Social Engineering
 • Podstawy sieci Enterprise Wireless kontrolowanych centralnie (Cisco WLC)
 • Podstawy zabezpieczeń 802.1x
 • Laboratorium symulujące kompletną sieć Enterprise

 

 

Wróć do listy szkoleń