Sprawdź, czy wiesz… (Cisco ISE)
Cisco ISE 802.1x PEAP

802.1x był długo tematem tabu. Istniały oczywiście na rynku rozwiązania, które umożliwiały implementację uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników za pomocą 802.1x, ale nigdy do końca nie miały dobrej renomy.  Z moich obserwacji i rozmów z administratorami systemów i sieci wynika, że problemy z 802.1X dotyczyły wchodzenia przez komputery w stan hibernacji, nie otrzymywania adresów IP, czy […]

Read more